5 Eyes”, “9 Eyes”, en “14 Eyes” Allianties: Wat VPN-Gebruikers Moeten Weten

De termen “5 Eyes”, “9 Eyes”, en “14 Eyes” verwijzen naar internationale inlichtingenallianties die deelnemen aan het delen van gegevens en surveillanceactiviteiten. Deze allianties zijn ontstaan tijdens de Koude Oorlog en blijven tot op de dag van vandaag invloed hebben, met name op het gebied van digitale privacy en de werking van VPN-diensten. Het begrijpen van deze allianties kan belangrijk zijn bij het kiezen van een VPN-provider, vooral als je bezorgd bent over privacy en de potentiële blootstelling van je gegevens aan overheidsinstanties.

5 Eyes

De “5 Eyes” alliantie is de basisgroep en omvat de volgende landen:

 • Verenigde Staten
 • Verenigd Koninkrijk
 • Canada
 • Australië
 • Nieuw-Zeeland

Deze alliantie, oorspronkelijk gevormd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onder het UKUSA-verdrag kort na de Tweede Wereldoorlog, is uitgebreid met de andere drie landen. De leden hebben afgesproken om verzamelde inlichtingeninformatie met elkaar te delen en hebben samenwerkingsverbanden op het gebied van signal intelligence (SIGINT).

9 Eyes

De “9 Eyes” alliantie breidt de 5 Eyes uit met vier extra landen:

 • Frankrijk
 • Denemarken
 • Noorwegen
 • Nederland

Deze uitbreiding betreft een losser samenwerkingsverband voor het delen van inlichtingen, maar met minder diepgaande verplichtingen dan de originele 5 Eyes. De details over de specifieke overeenkomsten binnen de 9 Eyes zijn minder bekend en gedocumenteerd dan die van de 5 Eyes.

14 Eyes

Verder uitbreidend, omvat de “14 Eyes” alliantie de 9 Eyes-landen plus:

 • Duitsland
 • België
 • Italië
 • Spanje
 • Zweden

Deze groep is ook bekend onder de naam SIGINT Seniors Europe (SSEUR) en vertegenwoordigt een nog breder netwerk van landen die deelnemen aan het delen van inlichtingen. Net als bij de 9 Eyes is de mate van samenwerking en de details van de overeenkomsten tussen de 14 Eyes-landen niet volledig transparant.

Belang voor VPN-gebruikers

De locatie van een VPN-provider kan van invloed zijn op de mate waarin deze onderworpen is aan datadeling en surveillancewetten. Providers die zijn gevestigd binnen een land dat deel uitmaakt van deze inlichtingenallianties, kunnen mogelijk gedwongen worden om gebruikersgegevens te verzamelen en te delen met overheidsinstanties. Dit is een bijzondere overweging voor gebruikers die sterk gericht zijn op privacy.

Daarom geven sommige privacybewuste gebruikers de voorkeur aan VPN-providers die buiten de 14 Eyes-landen zijn gevestigd, in de hoop dat dit hen een hoger niveau van bescherming biedt tegen internationale surveillance. Echter, het belangrijkste is om een VPN-provider te kiezen die een strikt geen-logbeleid handhaaft en bewezen betrouwbaar is in het beschermen van gebruikersprivacy, ongeacht de locatie.

Plaats een reactie