1. Wat is spam? Antwoord: Spam zijn ongewenste berichten die ongevraagd worden verstuurd, zoals reclame-e-mails of phishing-e-mails.

  2. Hoe kan ik spam vermijden? Antwoord: Gebruik een spamfilter op je e-mailaccount, vermijd het openen van verdachte e-mails en gebruik tweefactorauthenticatie.

  3. Kan ik een spammail veilig openen? Antwoord: Het openen van een spammail kan riskant zijn, omdat het kan leiden tot malware-infecties of phishing-pogingen. Open geen e-mails van onbekende afzenders en verwijder ze onmiddellijk.

  4. Kan ik spam rapporteren? Antwoord: Ja, de meeste e-mailproviders bieden de mogelijkheid om spam te rapporteren. Dit helpt om de verspreiding van spam te verminderen.

  5. Hoe werkt een spamfilter? Antwoord: Een spamfilter controleert e-mails op verdachte inhoud en beslist op basis daarvan of de e-mail als spam moet worden gemarkeerd.

  6. Kan ik voorkomen dat mijn e-mailadres wordt misbruikt voor spam? Antwoord: Ja, vermijd het delen van je e-mailadres op verdachte websites en gebruik geen makkelijk te raden wachtwoorden voor je e-mailaccount.

  7. Wat is graymail? Antwoord: Graymail zijn e-mails die je ooit hebt aangevraagd, maar die je niet langer wilt ontvangen, zoals nieuwsbrieven.

  8. Hoe kan ik graymail verminderen? Antwoord: Schrijf je uit voor nieuwsbrieven die je niet langer wilt ontvangen en gebruik filters in je e-mailprogramma om berichten te organiseren.

  9. Wat moet ik doen als ik per ongeluk op een spamlink heb geklikt? Antwoord: Verander onmiddellijk je wachtwoorden en meld de link als verdacht.

  10. Kan ik zelf iets doen om de verspreiding van spam te verminderen? Antwoord: Ja, vermijd het delen van je e-mailadres op verdachte websites en gebruik geen makkelijk te raden wachtwoorden voor je e-mailaccount.